dijous, 2 de juliol de 2009

Sismologia

Els terratrèmols es mesuren amb dues escales la de Richter i la de Mercalli . L'escala de Richter mesura la magnitud d'un terratrèmol i val del 1 al 9 de forma logarítmica. L'escala de Mercalli es mesura amb números romans i va del I al XII.

1. Busca informació sobre qui van ser Richter i Mercalli .

2. Busca informació dels terratrèmols més forts dels que en tinguis coneixament.

3. Sabries explicar què és un Tsunami ?

EFECTE HIVERNACLE

Contaminació.

1. Digues dos efectes de la contaminació atmosfèrica ?

2. Quins gasos intervenen en l'efecte hivernacle ?

3. Les causes de la contaminació són antròpiques o naturals ?

Pots mirar aquest video:
4. Que et suggereix el video.

5. Digues cinc propostes que podries fer per evitar la producció de gasos contaminants.

Per qualsevol dubte pots consultar a les webs següents:

http://www.contaminacio.com/

http://www.gasosefectehivernacle.com/

Un cop tingueu la tasca feta, sempre abans de la data límit, envieu-la a aquesta adreça de mail.